Vraag

Wat als ik eerder wil stoppen met mijn contract?

In de eerste twaalf maanden van je contract, kan de verbintenis niet worden opgezegd. Althans het kan wel maar we kunnen hierin geen 'korting' verlenen omdat we simpelweg de auto al hebben aangekocht en er teveel kosten aan verbonden zitten in dit eerste jaar. Dit betekent dat als je het contract voor die tijd wilt beëindigen je de resterende maanden tot het eerste jaar volledig dient te betalen en voor de resterende jaren betaal je een opzegvergoeding. Na het eerste jaar heb je wel de mogelijkheid om 'voordeliger' je contract beëindigen, maar dan betaal je een opzegvergoeding. We wegen altijd twee situaties tegen elkaar af die we hieronder toelichten aan de hand van een voorbeeld.

De opzegvergoeding kan op twee manieren worden berekend. Hierbij wordt altijd de meest financieel gunstige situatie voor jou gehanteerd. Welke twee situaties worden tegen elkaar afgewogen?

Voorbeeld: Je kiest een looptijd van 36 maanden voor €200,- per maand, maar wilt al na 24 maanden stoppen.

  1. De helft van het bedrag wat je nog had moeten betalen.
    De opzegvergoeding bedraagt 50% van de twaalf maanden die je nog had moeten betalen. Jouw opzegvergoeding is dan €1.200,- (12 x €200,- = €2.400,-. 50% van €2.400,- is €1.200,-). 

  2. Je had vanaf het begin de 'juiste' looptijd gekozen.
    Stel dat je meteen vanaf het begin gekozen voor een looptijd van 24 maanden, dan was jouw maandtermijn €240,- geweest. Het verschil bedraagt dan €40,- per maand. Jouw maximale opzegvergoeding is in dit geval dan €960,- (want 24 maanden x €40,-).

In bovenstaande situatie blijkt dat optie 2 voor jou als klant het meest gunstig is. Daarom zal jij ook een maximale opzegvergoeding van €960,- betalen en geen €1.200,- genoemd in optie 1.

Wil je het contract stoppen? Neem dan contact met ons op via 030 – 698 38 20 of via e-mail. Wij sturen je dan enkele documenten toe die je nodig hebt om het contract stop te zetten.