Vraag

Hoe werkt mijn factuur?

Maandelijkse facturen ontvang je van ons via e-mail. Op de factuur vind je een bedrag met 21% BTW en een bedrag met 0% BTW. Dit laatste bedrag is de wegenbelasting en verzekering. Hier betaal je namelijk geen BTW over. Halverwege iedere maand ontvang je van ons een factuur voor de volledige volgende maand. De incasso volgt ongeveer twee weken later. Op de factuur staat de precieze incassodatum vermeld.

Als de automatische incasso mislukt, bijvoorbeeld omdat er te weinig saldo op je rekening staat, dan krijg je een herinnering waarin wordt gevraagd het bedrag zo snel mogelijk over te maken. Als betaling uitblijft zullen er maatregelen genomen worden, door bijvoorbeeld de auto weer terug in beslag te nemen en het contract te ontbinden. Als de auto in beslag genomen is en het contract ontbonden is wegens wanbetaling, ben je alsnog de leasetermijnen over de gehele duur van de looptijd aan ons verschuldigd. Zorg dus dat je op tijd aangeeft dat je het leasecontract wilt beëindigen om gebruik te maken van de vroegtijdige beëindigingsregeling.

De eerste factuur

Er is een grote kans dat je contract niet start op de eerste van de maand. Dit betekent dat je bij je eerste factuur een deel van de startmaand, plus de maand daarop betaalt. Het kan zelfs zo zijn dat we in één keer nog meer leasemaanden factureren. Omdat dit best een flink bedrag kan zijn, lichten we graag toe wanneer dit zou kunnen gebeuren.

Als je de auto hebt ontvangen nadat de facturatie voor de komende maand heeft plaatsgevonden, dan krijg je de factuur halverwege de volgende maand. Op deze factuur zie je een hoger bedrag, omdat we vooruit factureren en jij nog een deel van de vorige maand moet voldoen. Je betaalt natuurlijk alleen voor de periode vanaf het moment dat je de auto in ontvangst hebt genomen.

Bovenstaande is bij elkaar opgeteld bijna tweeëneenhalve maand. Het is dus slim om tijdig rekening te houden dat dit zou kunnen gebeuren en hiervoor genoeg geld op je rekening te hebben staan. Na de eerste factuur ontvang je maandelijks de factuur met het afgesproken maandtarief.