Private leasecontract

Meest gestelde vragen

Kan mijn private leasetarief tijdens de looptijd wijzigen?

In principe niet. Echter kan het voorkomen dat, vanwege overheids- of marktgestuurde veranderingen, wij het private leasetarief kunnen aanpassen. Een verandering kan worden veroorzaakt door onderstaande gevallen:

  • Als na ondertekening van het private leasecontract belastingen of heffingen in verband met het bezit of gebruik van het voertuig worden gewijzigd. Bijvoorbeeld de belasting of BTW.
  • Als na ondertekening van het private leasecontract belastingen of heffingen in verband met het bezit of gebruik van het voertuig worden ingevoerd.
  • Als de aanschafprijs van de auto tussen ondertekening van het private leasecontract en de aflevering van de private leaseauto wordt verhoogd. Je mag in dit geval binnen veertien dagen nadat je door ons hiervan op de hoogte bent gebracht, schriftelijk het contract ontbinden.